Göteborgs Skidklubb är en klubb med anor.
Föreningen bildades 30 oktober 1901.

Göteborgs Skidklubbs höstmöte 16 november 2023
Klubbstugan Skatås kl 19

Ekonomirapporter har via e-post skickats till alla medlemmar med registrerad e-postadress

Verksamhetsplaner