Startavgift, tävlingsresor, läger, kläder
- riktlinjer, subventionering och riktlinjer

Startavgift

Nedan finner du regler vad gäller startavgifter till orienteringstävlingar för medlemmar i Göteborgs Skidklubb. För att nedanstående regler skall gälla krävs att medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår är betald.

Vuxen orienterare (D/H 21 år och äldre)

Den tävlande betalar 100 kr per start i alla klasser. (Alla klasser = huvudklass, kortklass och öppen klass). Vid flerdagars- arrangemang och tävlingar betalar den tävlande 100 kr per etapp, med undantag för O-ringen där den tävlande betalar hela startavgiften. Den tävlande betalar alltid:

 • Eventuell förhöjning av startavgiften, tex pga mattillägg
 • Efteranmälningstillägg och andra tilläggskostnader tex hyrbricka
 • Hela startavgiften för tävling du anmält dig till men ej kommit till start

Ungdom (D/H 20 år och yngre)

Klubben betalar 100% av startavgiften för alla tävlingar. Den tävlande betalar alltid:

 • Efteranmälningstillägg och andra tilläggskostnader tex hyrbricka
 • Hela avgiften för tävling du anmält dig till men ej kommit till start

För alla gäller

 • Den tävlande betalar 100% av startavgiften till O-ringen.
 • Klubben betalar alltid startavgiften till budkavlar.
 • Klubben betalar alltid startavgiften i huvudklasserna vid mästerskapstävlingar.
 • Klubben fakturerar startavgiften till de tävlande minst 1 gång per år och skall då betalas inom 30 dagar.
 • Medlemsavgiften i Göteborgs Skidklubb skall vara betald.

Tävlingsresor, läger

Nedan finner du regler vad gäller tävlingsresor, läger mm för medlemmar i Göteborgs Skidklubb. För att nedanstående regler skall gälla krävs att medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår är betald.

Mästerskapstävlingar

 • Regler för startavgifter, se avsnitt "Startavgifter: orienteringstävlingar"
 • Klubben betalar resa och logi för GM och SM. Ansökan om ersättning skall alltid lämnas till kassören i god tid före respektive tävlingsresa.
 • För DM utgår normalt ingen ersättning förutom startavgifter

Orienteringsläger

 • GOFs Ungdomsläger 10-12 år; Klubben betalar 50% av avgiften om 3 Vårserieetapper har genomförts.
 • Övriga läger eller tävlingsresor i regi av SOFT, GOF eller annat distriktsförbund, t.o.m. seniorklassen; Klubben betalar 50% av kostnaden, dock max


Subventionering av kläder

Klubbjackor

 • Ungdomar i åldern upp t.o.m. 20 år får utan kostnad låna en klubbjacka.
 • Klubbjackan skall lämnas tillbaka till klubben så snart den inte passar i storlek. Vid storleksbyte lämnas jackan tillbaka till klubben och en ny hämtas ut
 • Klubbjackan skall användas så mycket som möjligt för att göra reklam för klubben
 • Vuxna köper sin klubbjacka till subventionerat pris.

Tävlingsblusar orientering

 • Ungdomar i åldern upp t.o.m. 20 år får utan kostnad låna en orienteringsblus.
 • Vid storleksbyte lämnas blusen tillbaka till klubben och en ny hämtas ut. Trasig blus ersätts med en ny utan kostnad
 • Blusen skall användas på orienteringstävlingar så mycket som möjligt för att göra reklam för klubben
 • Extrablus kan köpas till ett kraftigt subventionerat pris (år 2017: 200 kr)
 • Vuxna köper OL-blusar till det subventionerade priset 300 kr

Orienteringsbyxor

 • Kan köpas via SM-Sport, antingen direkt i butik, via webshop eller ute på tävlingar.

Elitlöpare

Nedan gäller för löpare i klasserna H/D21, H/D20 och H/D18. För att klassas som elitlöpare i GSK skall registrering som rankad löpare ske via Eventor. Rankingpoängen skall vid ingången av ny tävlingssäsong vara lägre än 20 poäng. Rankingpoäng kan i vissa fall baseras på en av klubben gjord subjektiv bedömning. Rankingpoäng räknas endast i klasserna H/D21, H/D20 och H/D18. Elitlöpare i Göteborgs Skidklubb har förmåner och skyldigheter utöver de allmänna villkor som gäller för alla klubbens löpare.

Förmåner för Elitlöpare

 • Löparen erhåller kostnadsfritt en tävlingsblus och en klubbjacka
 • Rankingavgiften betalas av klubben
 • Startavgifter, se avsnitt "Startavgifter"
 • Viss ersättning för kostnader i samband med mästerskapstävlingar, se avsnitt "Tävlingsresor"
 • Löparen kan beviljas träningsbidrag, se nedan
 • Löparen kan erhålla resultatbaserade premier, se nedan

Krav på elitlöpare i GSK

För att ta del av förmåner förbinder sig löparen att:

 • Springa prioriterade stafetter (10-mila, 25-manna, Smålandskavlen och DM)
 • Tävla i huvudklass vid minst 6 tillfällen per år
 • Bära gällande tävlings- och träningsställ före och under tävling, vid prisutdelning, etc.
 • Delta vid elitsamlingar och läger.
 • Planera in, anmäla sig till och ställa upp som funktionär vid klubbens arrangemang och intäktsskapande aktiviteter. Förutom Finalloppet minimum 3 tillfällen/år då dessa ej krockar med prioriterade elitaktiviteter.
 • Inte använda dopingklassade läkemedel (ex. astmamedicin) utan att söka dispens, rf.se

Om löpare som erhåller träningsbidrag (se nedan) av särskilda skäl inte kan uppfylla ovanstående skall dessa skäl i förväg redovisas till OL-styrelsen. Om det bedöms att fullgoda skäl saknas reduceras förmånerna.

Träningsbidrag och premier

Träningsbidraget beslutas årsvis inför vårsäsongen och baserar sig således på föregående tävlingsår. Träningsbidraget är avsett att ge löparen möjlighet att planera året. Träningsbidraget betalas ut max två gånger per år mot redovisning av kostnader. Redovisning inklusive kvitton skall lämnas senast 30 november innevarande år till orienteringssektionens kassör.

Träningsbidraget skall användas till

 • Kostnader i samband med av klubben arrangerade resor och läger, samt startavgifter (gäller inte ”ej start, efteranmälningsavgift”).
 • Övriga rese- och logikostnader i samband med träning och tävling inom och utom Sverige som inte ersätts av föreningen, förbund, etc.
 • Tävlings-, tränings- och representationskläder (Skidklubben-kläder) och annan utrustning som behövs för träning/tävling inom orientering.
 • Andra av OL-styrelsen godkända tävlings- och träningsrelaterade kostnader.
 • Rehab-kostnader.

Bidragsbelopp

Bidraget baseras på Sverigerankingen inför vårsäsongen. Basen är således föregående tävlingsår. Bidragsbeloppen uppdateras årsvis.

Rankingpoäng Träningsbidrag 2017
0,00-4,99 7000
5,00-9,99 6000
10,00-10,99 5000
11,00-11,99 4500
12,00-12,99 4000
13,00-13,99 3500
14,00-14,99 3000
15,00-15,99 2500
16,00-16,99 2000
17,00-17,99 1500
18,00-18,99 1000
19,00-19,99 500
20,00- 0

 

 • Träningsbidrag för nya löpare kan beviljas under året och baseras då på aktuell tid fördelad över 12 månader.
 • Träningsbidrag kan i vissa fall baseras på en av klubben subjektivt bedömd rankingpoäng.

Tävlingspremier

Tävlingspremier kan ses som ett utökat träningsbidrag och regleras innan årets slut. Även löpare utanför elitprogrammet kan erhålla tävlingspremier enligt nedan:

SM individuellt DM
1:a 3000 kr 300 kr
2:a 2000 200
3:a 1000 100
4:a 700
5:a 500
6-10 400
11-15 200
SM-final 100

 

Max tävlingspremier: 5000 kr/senior, 3000 kr/junior.

 

Postadress:
Göteborgs SK - Orientering
Skatås, Orienteraren 4
416 55 Göteborg