Medlemsansökan

Vi gläds åt att du vill bli medlem i vår förening! Klubbens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december och det är den period som medlemskapet räknas.

Observera att medlemsavgiften fr.o.m. 2024 är, efter beslutet på senaste höstmötet, justerad uppåt något.

Så här blir du medlem i Göteborgs Skidklubb

1. Fyll i de efterfrågade uppgifterna i formuläret
2. Viktigt att du markerar vilken eller vilka idrotter som är aktuella för dig
3. Kontrollera e-postadressen noga. Det måste vara en adress som är aktiv
4. Skicka formuläret
5. Betala den avgift som är aktuell för dig, se info nedan
6. När avgiften är registrerad hos oss får du ett bekräftelsemail med inloggningsuppgifter till hemsidan 

Generella frågor kan ställas till info@skidklubben.se eller Lennart Andersson, tel 0709 322 309

Ange i formatet YYYYMMDDXXXX
Avsaknad av e-post gör att du inte kan få någon inloggning till hemsidan eller de administrativa system som finns inom orientering och skidor.
E-post och/eller mobiltelefon är de kontaktuppgifter som behövs för att kunna kommunicera klubbinformation
Välj en eller flera av de idrotter du är mest intresserad av.

Betala in avgiften till nedanstående bankgirokonto och ange alla personer som avgiften avser.
Bankgiro 878-3730
Betalningsmottagare: Göteborgs Skidklubb, medlemskassan

Avgift per år
21 - 64 år: 350 kr
Övriga: 200 kr
Familj: 800 kr

För familj skall samtliga namn och personnummer vara med. Det går också bra att skicka e-post till medlemsansvarig och komplettera information om medlemskapet.

Sektionstillhörighet
Ditt medlemsskap gäller alla sektioner, men då klubben är medlem i flera distrikts- och riksförbund behöver vi information om vilken eller vilka sektioner du vurmar mest för. För att underlätta riktad information inom klubben är sektionstillhörighet också till stor nytta.

Är du redan medlem betalar du in avgiften till nedanstående bankgirokonto och anger alla personer som avgiften avser.
Bankgiro 878-3730
Betalningsmottagare: Göteborgs Skidklubb, medlemskassan

Avgift per år
21 - 64 år: 350 kr
Övriga: 200 kr
Familj: 800 kr

Familjeavgift innebär att alla personer skall vara skrivna på samma adress