Ännu en av våra veteraner har lämnat oss!
Ann-Marie var verkligen en veteran i Skidklubben – blev medlem som 23-åring 1954 och sen fortsatte det i 69 år!
Orienterade till långt upp i åldern och erövrade några DM-guld på ålderns höst. Men hon var även en stor profil i den damhandbollssektion som bildades i klubben 1954 där hon satt i sektionens första styrelse.
Ann-Marie var delaktig i väldigt mycket av klubbens aktiviteter, både som funktionär på alla typer av tävlingsarrangemang och även i sociala sammanhang inom klubben, en verksamhet som var omfattande ”förr i tiden”!
Tack Ann-Marie för att du medverkat till att skriva historia i Göteborgs Skidklubb.

Vi skänker också en tanke till sonen Peter.