Jan var en mångårig medlem i Göteborgs Skidklubb. Han bidrog med omfattande ideella arbetsinsatser i bl.a. uppbyggnad och även senare vid drift av skidanläggningen Brudarebacken och då speciellt med kompressorerna, vatten-och snösystemet samt liftanläggningen.
Med familjen och vännerna delar vi sorgen över hans hastiga bortgång, men även alla härliga skidminnen.

Hans-J. Borkmann