Avgiften för medlemskap i Skidklubben har varit oförändrad många år och på senaste Höstmöte beslöts att göra en liten justering.
Fortfarande gäller att ett medlemskap gäller för aktiviteter i alla sektioner.