Vill du vara med och utveckla Göteborgs Skidklubb?
Vilken klubb vill vi vara om 5 år?
Vad är det viktigaste med vår verksamhet?
Hur ska vi göra Göteborgs Skidklubb till det självklara valet?

För att få en klubb där medlemmarna tryggt känner att de kan arbeta i samma riktning och mot samma mål behöver vi definiera våra riktlinjer, mål och policys. Vi behöver synliggöra och stärka vår värdegrund.
Då detta är ett arbete där det är viktigt att man som medlem får vara, och är, delaktig och ha möjlighet att påverka vill vi i huvudstyrelsen sätta samman en grupp som får i uppdrag att utforma detta!

Låter detta som något du vill engagera dig i?

Du får gärna ha arbetat med sådana frågor tidigare men även du som inte har erfarenhet av det kan bidra med värdefulla synpunkter och idéer!

Skicka ett mail till
inger.fredrikson@gmail.com